Trang chủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng: 03-07-2017

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa ban hành thông báo số 268/TB-CĐCN-ĐT ngày 6/6/2017 về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 -2017
Ngày đăng: 28-07-2016

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ban hành thông báo 723 ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN
Ngày đăng: 02-03-2016

Về việc kiểm tra các thông tin cá nhân từ người học.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN
Ngày đăng: 02-03-2016

Các thông tin cần biết để học sinh sinh viên tra cứu thông tin cá nhân

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 1
Hôm qua: 40
Tổng cộng: 294957